Jakie zadania mają spełniać okna?

Wybór właściwego okna można by więc ograniczyć do okna o przeciętnych cechach, dodając do tego możliwości budżetowe i subiektywne poczucie estetyki. Ci wszyscy, którzy nie chcieliby jednak opierać się na średniej statystycznej, którzy samodzielnie chcieliby skomponować parametry swoich nowych okien, muszą mieć świadomość, że nie jest to zadanie łatwe.

Oknom, jako elementowi przegrody ściennej, stawiane są różne, sprzeczne czasami wymagania. Mają one bowiem:

  • chronić przed stratami ciepła i pozyskiwać zimą ciepło z promieniowania słonecznego;
  • chronić przed wiatrem i mrozem, ale też dostarczać świeże powietrze do mieszkania;
  • umożliwiać widok na świat zewnętrzny i chronić przed wzrokiem ciekawskich przechodniów;
  • przepuszczać światło z zewnątrz, lecz zapobiegać przegrzewaniu pomieszczeń latem;
  • chronić przed hałasem zewnętrznym, przed próbą włamania, a jednocześnie dawać możliwość otwarcia na świat, choćby przez wyjście tarasowe.

Takich sprzecznych funkcji przegród okiennych jest wiele. Decydując się na maksymalizowanie jednej z nich, należy uważać, aby nie pogorszyć czy wręcz uniemożliwić korzystanie z innej. Warto znaleźć rzetelnego doradcę technicznego, który uczciwie poprowadzi nas tą ścieżką.

Właściwości okna opisane są w normie aż przez 23 parametry, które stanowią o jego funkcjonalności i wartości technicznej. Najważniejszymi, które sprawdzane są w podstawowym zakresie badań (ITT), są:

  • wodoszczelność;
  • wiatroszczelność;
  • odporność na wiatr;
  • izolacyjność cieplna;
  • izolacyjność dźwiękowa.

Wartości tych parametrów muszą mieścić się w określonych normami granicach. Nimi zwykle się nie interesujemy, zakładając, że mają poziom spełniający wymagania normowe – i słusznie. Liczne badania i testy rynkowe to potwierdzają. O poziomie szczelności i odporności na wiatr konkretnego okna dowiemy się z Deklaracji Właściwości Użytkowych, która wystawiana jest dla każdego wyrobu. Trzeba tylko poprosić o nią w punkcie sprzedaży.

Co zawiera Karta Właściwości Użytkowych?

Aby porównać parametry okien, wystarczy spojrzeć na Kartę Właściwości Użytkowych, która powinna być dołączona do każdego okna. Zawiera ona znak CE, będący potwierdzeniem legalności wprowadzenia wyrobu na rynek oraz szereg właściwości tego produktu. Najważniejsze dla przyszłego użytkownika są wskaźniki izolacyjności cieplnej Uw oraz izolacyjności akustycznej Rw (im wyższa, tym lepiej). Jeśli okno ma cechy odporności na włamanie, to informacja o odpowiedniej klasie i potwierdzającym to laboratorium również znajdzie się w takim dokumencie.

Dodaj komentarz