Jakie są najbardziej pożądane właściwości okien?

Modne, duże przeszklenia
(fot. Sokółka)

Tym, co interesuje inwestorów indywidualnych najczęściej, oczywiście, poza ceną i estetyką, jest izolacyjność i bezpieczeństwo.

Izolacyjność cieplna. Przeciętne okno wyposażone było do niedawna w pakiet 2-szybowy o współczynniku Ug < 1,1 W/(m2•K), co sprawiało, że całe okno charakteryzowało się izolacyjnością cieplną na poziomie Uw < 1,3. Od początku tego roku Uw dla całych okien w budynkach mieszkalnych musi być niższe niż 1,1, to zaś oznacza konieczność zastosowania cieplejszych szyb. W tym zakresie bowiem najistotniejsza jest izolacyjność samej szyby, bo ona zajmuje największą powierzchnię okna.

Po roku 2020 w polskich domach nie będzie można wbudowywać okien wykazujących wartość Uw poniżej 0,9, a jeśli zdamy sobie sprawę, że ten standard będzie obowiązywał już za 3 lata, to warto rozważyć wstawienie go już dzisiaj. Taka decyzja spowoduje, że nasze okna za 3–5 lat wciąż będą na topie i będą trzymały standard cieplny, jaki będzie wówczas obowiązywał. Po prostu, nie będą przestarzałe technicznie.

Sedno właśnie w izolacyjności szyby zespolonej. W cieplejszych oknach zamiast dwóch stosuje się pakiet trzech szyb zespolonych ze sobą, których wartość Ug waha się w granicach 0,5–0,7 W/(m2•K). Różnica w cenie nie powinna przekraczać 10–15%, w zamian korzyści będą dwie – mniejsze straty ciepła przez okno oraz jego pożądany standard cieplny w przyszłości.

Przy kupowaniu okien do własnego domu, rozsądnym będzie więc wymaganie, aby ich współczynnik Uw miał wartość niższą niż 0,9, a potwierdzenie tego znajdziemy w wydanej przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych. Jest to dokument obowiązkowy w obrocie handlowym.

Najważniejszym parametrem okien jest ich izolacyjność cieplna. Jest to szczególnie ważne w bardzo modnych dużych przeszkleniach, zajmujących czasem nawet prawie całe ściany.

Izolacyjność akustyczna. Przeciętne obecnie okno wykazuje tłumienie hałasu na poziomie 30–34 dB i jest to zazwyczaj wystarczające w najczęstszych lokalizacjach domów. Jeżeli mieszkamy przy lesie, w miejscu odludnym, z dala od dróg i trakcji tramwajowych, nie mamy nadmiernego hałasu, zatem i potrzeby jego tłumienia.

Inaczej jest w przypadku centrum dużych miast, w pobliżu tras szybkiego ruchu czy choćby w sąsiedztwie uciążliwych warsztatów. Wówczas może nam zależeć na oknach jak “najcichszych”, czyli tłumiących jak najwięcej hałasu zewnętrznego. Ale zanim określimy, ile tego hałasu powinny tłumić, czyli jaką wartość ma mieć ich współczynnik Rw, musimy go zmierzyć. Przepisy Budowlane nakazują, aby poziom hałasu w budynku nie przekraczał 40 dB za dnia oraz 30 dB nocą. Jeżeli więc zmierzymy, że hałas za oknem wykazuje w ciągu dnia wartość nie przekraczającą 70 dB, wtedy okno standardowe nam wystarczy.

Jeśli hałas będzie większy niż 80 dB, a z takim hałasem pracuje np. kosiarka spalinowa do trawy, wtedy minimum dla zachowania naszego komfortu życia wymagane będzie na poziomie Rw > 40 dB. Uzyskuje się to zazwyczaj przez zróżnicowanie grubości szyb i odstępu między nimi. Ale tu uwaga – szyba niejednakowo redukuje hałas w zakresie dolnych i górnych częstotliwości dźwięku. Dlatego analizując Rw, patrzmy także na jego współczynniki adaptacyjne i w zależności od rodzaju dźwięków dominujących za oknem – dodajmy je do tej wartości.

Mówiąc w dużym uproszczeniu – dla tonów niskich uwzględniamy współczynnik C, dla tonów wysokich Ctr – obydwa mają wartości ujemne, stąd po dodaniu do Rw, obniżą zapewne jego poziom początkowy. A wielkość tę znajdziemy również w DWU.

Jaka jest różnica między Uw i Ug?

W tekście używane są dwie nazwy współczynników izolacyjności cieplnej – Uw i Ug. Są to odmienne współczynniki:

  • Uw (w jak Windows) – to izolacyjność cieplna całego okna (rama + szyba);
  • Ug (g jak Glass) – to izolacyjność cieplna samego pakietu szyb.

Wartości tych współczynników określają, jaka ilość ciepła (w Watach) ucieka przez 1 m2 danej przegrody przy różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz 1°K.

Dla zestawu okien o powierzchni ok. 14 m2 (przeszklona ściana o wymiarach 6 × 2,2 m) współczynnik Uw = 0,9 W/(m2•K) oznacza, że przy 20-stopniowym mrozie na zewnątrz przez okna ucieka z domu w ciągu godziny ok. 500 W energii cieplnej.
W
Odporność na włamanie. Jest to trzecia pod kątem ważności dla inwestorów właściwość okna, choć dla niektórych może być oczywiście najistotniejsza, bo prawdą jest, że najwięcej włamań do domów dokonywana jest przez okna. Typowy produkt nie jest odporny na włamanie, jest zatem bezklasowy pod tym względem, choć owszem, stanowi jakąś barierę dla przypadkowego włamywacza, oczywiście, o ile okno jest zamknięte.

Należy jednak wiedzieć, że otwarcie takiego okna z zewnątrz, nawet jeśli ma jeden czy dwa grzybki w okuciu, nie zajmie wprawnemu złodziejowi więcej niż 10–15 sekund. Aby zajęło mu to nie mniej niż 3 minuty, musi to być już okno klasy RC2, a jeśli złodziej miałby się z nim mocować dłużej niż 5 minut, potrzebujemy wyrobu klasy RC3. Ta zwłoka jest jedynie po to, aby zniechęcić złodzieja lub aby odpowiednie służby (policja, ochrona) zdążyły interweniować.

Bo każdy świadomy inwestor powinien wiedzieć, że nie ma okien antywłamaniowych, czyli takich, których żaden złodziej nie sforsuje – to jest tylko kwestią czasu, możliwości hałasowania i narzędzi, jakimi dysponuje.Okno o określonej odporności na włamanie jest więc bierną przegrodą, barierą, istotnym, ale tylko jednym z elementów systemu zabezpieczenia domu, współdziałającym z alarmem i służbami interwencyjnymi. I ważne jest przy tym, aby odporność okna na włamaniezbadana była i zaklasyfikowana przez profesjonalne laboratorium badawcze i potwierdzona przez producenta wpisem w DWU.

Zwróćmy przy tym uwagę, jak wielka jest różnica pomiędzy 10–15 sekundami i 3 czy 5 minutami, w czasie których okno stawiać będzie złodziejowi opór. To za to właśnie płacimy, kupując droższe niż przeciętne okna w klasie odporności na włamanie.

Przy okazji okien odpornych na włamanie, dobrze jest dopilnować poprawności ich montażu w murze. Bo cóż z tego, że złodziej nie wyłamie okna, skoro napierając barkiem, z łatwością wypchnie z niego szybę, a może i całą ramę? Sposób osadzania ponadstandardowego okna jest precyzyjnie opisany przez jego producenta w instrukcji montażu, która obowiązkowo musi być dołączona do takiego wyrobu określonej klasy. Okna nie wolno zamontować inaczej, gdyż to jest warunek podtrzymania deklaracji właściwości odporności na włamanie. Taką instrukcję powinniśmy zatem dostać w punkcie sprzedaży wraz z DWU okna.

Dodaj komentarz